DOPISZ PONIŻSZE SRFORMUŁOWANIA PASUJĄCE DO HASEŁ: SUBSTANCJA PROSTA,SUBSTANCJA ZŁOŻONA, MIESZANINA.

-JEDNAKOWY SKŁAD CHEMICZNY
-JEDNORODNY SKŁAD
-MOŻE WYSTĘPOWAĆ W POSTACI POJEDYNCZYCH ATOMÓW
-MOŻE WYSTĘPOWAĆ JAKO POŁĄCZENIE KILKU TAKICH SAMYCH ATOMÓW TEGO SAMEGO RODZAJU
-MOŻNA JĄ ROZDZIELIĆ NA PIERWIASTKI METODAMI CHEMICZNYMI
-PRZEDSTAWIA SIĘ JĄ SYMBOLEM CHEMICZNYM
-RÓŻNORODNY SKŁAD CHEMICZNY
-RÓŻNORODNY SKŁAD ILOŚCIOWY
-SKŁADNIKI JĄ TWORZĄCE NIE ZACHOWUJĄ SWOICH WŁAŚCIWOŚCI
-TWORZĄ JĄ ATOMY TEGO SAMEGO RODZAJU
- W WYNIKU PRZEMIAN CHEMICZNYCH TWORZY ZWIĄZEK CHEMICZNY

1

Odpowiedzi

2010-02-14T15:19:03+01:00
-JEDNAKOWY SKŁAD CHEMICZNY-SUBSTANCJA PROSTA
-JEDNORODNY SKŁAD-SUBSTANCJA PROSTA
-MOŻE WYSTĘPOWAĆ W POSTACI POJEDYNCZYCH ATOMÓW-SUBSTANCJA PROSTA
-MOŻE WYSTĘPOWAĆ JAKO POŁĄCZENIE KILKU TAKICH SAMYCH ATOMÓW TEGO SAMEGO RODZAJU
-MOŻNA JĄ ROZDZIELIĆ NA PIERWIASTKI METODAMI CHEMICZNYMI-MIESZANINA
-PRZEDSTAWIA SIĘ JĄ SYMBOLEM CHEMICZNYM-MIESZANINA
-RÓŻNORODNY SKŁAD CHEMICZNY-SUBSTANCJA ZŁOŻONA
-RÓŻNORODNY SKŁAD ILOŚCIOWY-SUBSTANCJA PROSTA
-SKŁADNIKI JĄ TWORZĄCE NIE ZACHOWUJĄ SWOICH WŁAŚCIWOŚCI -MIESZANINA
-TWORZĄ JĄ ATOMY TEGO SAMEGO RODZAJU-SUBSTANCJA PROSTA
- W WYNIKU PRZEMIAN CHEMICZNYCH TWORZY ZWIĄZEK CHEMICZNY-SUBSTANCJA ZŁOŻONA
1 3 1