Czterokrotny wzrost siły wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego dwóch ciał o stałych masach, oznacza że odległości pomiędzy oddziaływującymi ciałami:
A. Wzrosła czterokrotnie
B. zmalała dwukrotnie
C.wzrosła dwukrotnie
D. zmalała czterokrotnie

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T15:17:50+01:00
2010-02-14T15:19:50+01:00