1. Oblicz obwód rombu o przekątnej długości 2cm, 4cm.
2. Sprawdź czy trójkąt o bokach 2-√2, 12, 2+√2 jest prostokątny.
3. Rozwiąż trójkąt prostokątny mając dane: a=4cm c=8cm.
4. Wyznacz wartość funkcji trygonometrycznej większego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6dm i 8dm.
5. Wyznacz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych mając dane:
a) cos L=¾
b) tg L=¾

1

Odpowiedzi

2010-02-14T18:18:01+01:00
Zad.1

1^2 + 2^2 = a^2
1+4=a^2
a= pierwiastek z 5

Obw = 4 pierwiastki z 5.

zad.2
2-√2 do 2 + 2+√2 do 2 = 144
4-2 + 4 + 2 = 144
8 ≠ 144

zad.3
a=4cm c=8cm

b^2=c^2-a^2
b^2=64-16
b^2=48
b=pierwiastek z 16*3
b=4pierwiastki z 3

zad.4
sin alfa=6/8
sin alfa =3/4
to kąt 49 stopni

zad.5
sin=1-cos
sin=1-cos