Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T15:52:03+01:00
Stężenie procentowe1 - Cp1 =20%
masa roztworu1 - mr1=80g
czyli: masa substancji1 - ms1 =20%*80g = 16g

po krystalizacji: masa substancji2 - ms2=16g-10g =6g
a masa roztworu2 - mr2=80g-10g=70g

wzór na Cp: Cp=(ms/mr)*100%

więc stężenie procentowe2:
Cp2=(ms2/mr2)*100%
Cp2=(6g/70g)*100%
Cp2~8,57%

stężenie procentowe powstałego roztworu wynosi około 8,57%
1 5 1