Na dziedzińcu Luwru postawiono przeszklony budynek w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Podstawa tego ostrosłupa ma krawędź długości 35m a wysokość jest równa 21,6m
a) jaka jest objętość tego budynku
b) Jaka jest powierzchnia jego ścian

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T10:45:04+01:00
A = 35 m
h = 21,6 m
V = ?
Pb = ?

V = ¹/₃PpH
V = ¹/³ a² H
V = ¹/₃× (35)²
V = ¹/₃× 1225
V = 408,33m³

wysokość ściany bocznej obliczę z trójkąta 30 60 90 stopni
Pb = ½ ah
h = a√3
h = 35√3
Pb = ½ × 35 × 35√3
Pb = ½ × 1225√3
Pb = 612,5√3 pole boczne jednej ściany

4 × 612√3 = 2450√3 m²