(tam gdzie są podwójne liczby to potęga)
Zad 1
Dany jest równoramienny trójkąt prostokąty. Wiedząc, że przeciwprostokątna wynosi 3*22 . Oblicz długość przyprostokątnych.
Zad 2
Przekątna prostokąta, w którym jeden bok stanowi 60% drugiego, ma długość równą . Oblicz długość boków prostokąta.
Zad 3
Obwód kwadratu jest równy 62 . Oblicz długość przekątnej
Zad 4
Oblicz długość podstawy trójkąta równoramiennego o wysokości równej ramionach równych 5*346-5*344
Zad 5
Oblicz pole prostokąta wiedząc, że miara dłuższego boku spełnia równanie , a przekątna jest o 6 dłuższa od krótszego boku.
Zad 6
Jeden bok prostokąta ma długość 9 cm, a drugi bok jest o 3 cm krótszy od przekątnej tego prostokąta jest o 6 dłuższa od krótszego boku
Zad 7
W prostokącie długość jednego boku równa jest 8 cm. Długość drugiego boku stanowi 75% długości pierwszego boku. Oblicz obwód tego prostokąta i długość jego przekątnej.
Zad 8
Drabina długości 3 metry stoi przy ścianie. Do jakiej wysokości dosięgnie ta drabina, jeśli oprzemy ją w odległości 1 metra od ściany?
Zad 9
Punkty A=(-2;-4), B=(1;0), C=(1;6) Są wierzchołkami równoległoboku ABCD. Wyznacz współrzędne punktu D. Oblicz obwód Równoległoboku.
Zad 10
Przekątna kwadratu jest równa . Oblicz pole kwadratu.

1

Odpowiedzi

2009-10-12T17:34:38+02:00
Zad 3
Obw=62
Obw= 4a
a=62÷4=13
p=a√2
p=13√2
Odp. Przekątna tego kwadratu ma długość 13√2

zad 7
8cm-100%
xcm-75%
x=(8×75%)÷100%=6cm
Obw=2a+2b=2×6cm+2×8cm=12cm+16cm=28cm
p-przekątna
a²+b²=c² (na podstawie twierdzenia Pitagorasa)
6²+8²=p²
36+64=p²
p²=100
p=√100
p=10cm

Odp. Odwód wynosi 28cm a przekątna 10cm.

zad 8 (na podstawie twierdzenia pitagorasa)
a²+b²=c²
a²+1²=3²
a²+1=9
a²=8
a=√8
a=2√2m
Odp. Drabina dosiega do 2√2 metra.

zad 9
D=(-2;2)
co do innych zadań podałaś nieprecyzyjne dane

CO do pozostałych zadań nie podałaś precyzyjnych danych, popraw treść zadań aby sie zgadzały

1 5 1