Ułóż równania chemiczne następujących reakcji:
1)spalanie magnezu w tlenie prowadzące do powstania tlenku magnezu (MgO).
2)powstanie siarczku glinu (Al₂S₃) z glinu siarki.
3) łączenie się sodu z chlorem w chlorek sodu (NaCl).
4)redukcja dwutlenku ołowiu (PbO₂) wodorem.
5)synteza wody z pierwiastków.
6)redukcja trójtlenku chromu (Cr₂O₃) węglem do chromu i tlenku węgla (CO).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T15:39:02+01:00
1)
2Mg + O₂ = 2MgO

2)
2Al + 3S = Al₂S₃

3)
2Na + Cl₂ = 2NaCl

4)
PbO₂ + 2H₂ = Pb + 2H₂O

5)
2H₂ + O₂=2H₂O

6)
Cr₂O₃ + 3C = 2Cr + 3CO
2 2 2