1.W wodzie znajdują się jony: OH-, Ba2+, Mg2+, K+. Uzupełnij tabelę dotyczącą wodorotlenków, które mogły zostać rozpuszczone w wodzie. (chemia kl.II. gim.)

Jony
Wzór sumaryczny wodorotlenku
Wzór strukturalny wodorotlenku
Równanie reakcji dysocjacji

2. Do 200 g 20 - procentowego roztworu wodorotlenku sodu dodano 50 g wody i 20 g stałego wodorotlenku sodu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

3. Zmieszano 30 g 30 procentowego z 40 g 20 procentowego roztworu wodorotlenkowego potasu.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.


1

Odpowiedzi

2013-02-09T18:56:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).


1)
Jony: K(+), OH(-)
Wzór sumaryczny: KOH
Wzór strukturalny: K-O-H
Dysocjacja: KOH ---> K(+) + OH(-)

Jony: Mg(2+), OH(-)
Wzór sumaryczny: Mg(OH)2
Wzór strukturalny: H-O-Mg-O-H
Dysocjacja: Mg(OH)2 ---> Mg(2+) + 2OH(-)

Jony: Ba(2+), OH(-)
Wzór sumaryczny: Ba(OH)2
Wzór strukturalny: H-O-Ba-O-H
Dysocjacja: Ba(OH)2 ---> Ba(2+) + 2OH(-)

2)
mr=200g
Cp=20%
ms=Cp*mr/100%
ms=20*200/100
ms = 40g

Po dodaniu 50g wody i 20g soli
ms=60g
mr=270g
Cp=ms*100%/mr
Cp=60*100/270
Cp = 22,22%

3)
mr1=30g
Cp1=30%
ms1=Cp1*mr1/100%
ms1=30*30/100
ms1 = 9g

mr2=40g
Cp2=20%
ms2=Cp2*mr2/100%
ms2=20*40/100
ms2 = 8g

ms=ms1+ms2=17g
mr=mr1+mr2=70g
Cp=ms*100%/mr
Cp=17*100/70
Cp = 24,28%