Odpowiedzi

2010-02-14T16:04:38+01:00
Aleksander Kamiński to autor powieści "Kamieni na szaniec" ukazał nam wszystkie szczegóły, które zostały oparte na rzeczywistych faktach. Ta książka to opowieść o ludziach, którzy "potrafią piękni żyć i umierać". Swoją wypowiedz uzasadnię następującymi argumentami.
Pierwszym argumentem na potwierdzenie mojej tezy jest prawdziwa i piękna przyjaźń głównych bohaterów powieści "Kamieni na szaniec". Alek, Zośka i Rudy w czasie rozpoczęcia wojny byli młodymi ciekawymi świata pogodnymi chłopcami. Koleżeństwo i przyjaźń były to wartości, które odgrywały w ich życiu ważną rolę. Wraz z nadejściem wojny walka i niebezpieczeństwo stały się najlepszym sprawdzianem na ich związek koleżeński. Główni bohaterzy pomimo ciężkich czasów wojny mieli do siebie zaufanie i wiedzieli, iż w każdej sytuacji mogą na siebie liczyć. Ciężkim i trudnym sprawdzianem dla nich było złapanie i uwięzienie przez Niemców Rudego. Przyjaciele bohatera ze względów na ich przyjaźń wiedzieli, iż muszą go odbić. Inne wyjście z tej sytuacji nie było dla nich możliwe. Uważam, ze Zośka i Alek są to postacie o których można powiedzieć, iż są ludźmi którzy " potrafią pięknie żyć i umierać" gdyż w imię przyjaźni byli by skłoni oddać swe życie, czego dowodem jest śmierć Alka podczas odbicia Rudego.
Drugim potwierdzeniem, iż " Kamienie na szaniec" to powieść o ludziach, którzy "potrafią pięknie żyć i umierać" jest postawa godna naśladowania Alka, Zośki i Rudego. Główni bohaterzy zawsze pomagali innym czego potwierdzeniem jest pomoc rannym ze zbombardowanego pociągu. Alek, Zośka i Rudy są wzorem do naśladowania, a świadczy o tym ich stosunek do ojczyzny oraz sposób w jaki wypełniali swój obowiązek patriotyczny. Postacie te brały czynny udział w podziemnej organizacji 'Wawer" czego potwierdzeniem są akcje związane z uliczną propagandą, której wyrazem było rysowanie kotwic na murach, czy tez wybijanie szyb u fotografów. Stosunek głównych bohaterów do ojczyzny można porównać, ze stosunkiem matki do dziecka, który charakteryzuje się bezwarunkową miłością i oddaniem. Potwierdzeniem tych słów jest walka o wolność ojczyzny i godna śmierć Zośki w ataku na posterunek żandarmerii Niemieckiej.
6 4 6