Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań, najlepiej przy pomocy proporcji i wytłumaczeniu ich:)
1) Oblicz ile gramów wody powstanie podczas reakcji 4 moli wodoru z tlenem.
2) Oblicz ile moli tlenku glinu powstanie w reakcji 108g glinu z tlenem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T15:48:34+01:00
Zad.1
2H2 + O2---> 2H2O
M = 18 g/mol – masa molowa wody
2mole - 36 g
4 mole ---- X
X = 4 x 36 /2
X = 72 g tyle g wody powstanie w reakcji z 4 molami wodoru

Zad.2
4Al +3 O2 ---> 2Al2O3
4 x 27 g----- 2 mole
108 ---------- X
X = 2 mole