Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T16:20:05+01:00
22.
liczymy kombinację
C²n=66
n!/2!(n-2)!=66
(n-2)(n-1)n:2(n-2)=66
(n-1)n/2=66
(n-1)n=132
n²-n-132=0
Δ=1+528=529
√Δ=23,liczymy pierwiastek
n=(1+23):2
n=12
23.
(24×3,5+26×3+31×4):81=3,53
25,
(10a+5b)/2a=6
10a:2a+5b:2a=6
5+5b/2a=6
5b/2a=1
b/a=⅖
(4a-3b):7b=4a/7b-3b:7b=4a/7b-3/7
4/7×5/2-3/7=20/14-3/7=10/7-3/7=1
27.
2=r+h
h²+1=r²
h=2-r
(2-r)²+1=r²
4-4r+r²+1=r²
-4r=-5
r=5/4