Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T18:33:53+01:00
18a
19d
y=2x+3
20d
23b
27
2-3x=0
3x=2
x=⅔
30.
prosta k
-3y=-2x-4
y=⅔x+4/3
współczynniki są jednakowe,proste są równoległe
31.
y=6x-2x²-6+2x-4x+12
y=-2x²+4x+6
Δ=64
√Δ=8
x₁=3
x₂=-1
b)liczymy współrzędną wierzchołka
y=-Δ/4a
y=8
y∈(-nieskończoność,8)
32.
P=a²√3/4 ,pole podstawy
P=12√3/4=3√3
h=a√3/2 ,wysokość podstawy
h=3
wysokość ostrosłupa opada na ⅔h=2
tg60⁰=H/2
√3=H/2
H=2√3
V=⅓PH
V=⅓×3√3×2√3=6cm³
33,
a₁=2
a₇=1458
a₇=a₁q⁶
1458=2×q⁶
729=q⁶
q=3
S₇=a₁(1-q⁷)/1-q
S₇=2(1-3⁷):(-2)
S₇=2(1-2187):(-2)
S₇=2186
śr.=2186:7=312i2/7
b) ciąg arytmetyczny
S₇=(a₁+a₇)7:2
S₇=5110
śr.=5110:7=730
śr. arytmetyczna jest większa od geometrycznej