Zadanie 1
Żarówka o mocy 20W przystosowana do napięcia 200V została włączona do napięcia 100V. Jaką posiada ona moc przy niezmienionej oporności włókna?
zadanie 2
Mierząc sprawność grzałki elektrycznej podczas ogrzewania wody, otrzymano wynik: η=80%. Ile ciepła w ciągu 5 minut woda pobrała od grzałki, jeżeli moc prądu płynącego przez grzałkę wynosiła 500W?
zadanie 3
W elektrycznym czajniku można zagotować 1 litr wody o temperaturze początkowej 20 stopni Celsjusza w czasie 1minuty Oblicz opór spirali czajnika jeżeli przepływa przez nią prąd o natężeniu 10A. Straty energii pomiń.Przyjmij Cw= 4200 J/Kg*C
Bardzo proszę pomoc.

1

Odpowiedzi

2010-02-14T16:58:06+01:00
Zad 1

P1=20W U1=200V
P2=? U2=100V

P= U*I z prawa Ohma J= U/R stąd P= U^2/R
R= U^2/P= 200^2/20= 40000/20= 2000 omów

P2= U^2/R= 100^2/2000= 10000/2000= 5W

Posiada moc P=5W
2 3 2