1. Jak nazywa się ciało, względem którego określamy położenie innego ciała? Podaj przykład takich ciał.
2. Co mamy na myśli mówiąc, że ciało porusza się? Podaj przykład ciał będących w ruchu i spoczywającym.
3. Co to oznacza, że ruch i spoczynek są względne? Podaj odpowiednie przykłady. Proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

2010-02-14T16:05:52+01:00
1. Żeby stwierdzić czy dane ciało jest w ruchu czy w spoczynku należy obrać jakieś inne ciało tzw. układ odniesienia i względem niego rozpatrywać ruch.
Ruch jest pojęciem względnym tzn w tym samym czasie to samo ciało względem jednych ciał jest w ruchu a względem innych w spoczynku tzn jeżeli nie zmienia się odległość tego ciała względem innego ciała (układu odniesienia) to względem niego to ciało jest w spoczynku jeżeli odległość się zmienia to ciało jest w ruchu. Aby dokładnie określić położenie ciała należy podać jego współrzędne wtedy z przyjętym układem odniesienia należy związać odpowiedni układ współrzędnych.

2.zmienia swoje położenie względem układu odniesienia
przykład: rowerzysta zmieni a swoje położenie względem domów, drzew a w spoczynku jest względem kierownicy, siodełka

3. ruch i spoczynek to pojęcia względne bo dane ciało może się znajdować i w spoczynku i w ruchu ze względu na układ odniesienia: biurko jest w spoczynku względem podłogi , ścian ; jest w ruch względem obserwatora znajdującego się np. na Księżycu (bo przemieszcza się wraz z Ziemią)

Mam nadzieję że pomogłam :)
38 4 38