Odpowiedzi

2010-02-14T16:09:24+01:00
Cw=4190=J/(kg*stopień)
cn=920J/(kg*stopień)
mw=2l=2kg
mn=0,2kg
Δt=100 stopni
Qw=cw*mw*Δt=4190*2*100=838000J[J/(kg*stopień)*kg*stopień=J]
Qn=920*0,2*100=18400J
Qn/(Qw+Qn)=18400/(838000+18400)=0,021 zostanie zużyta na ogrzanie naczynia
26 3 26
2010-02-14T16:10:38+01:00
Dane:
V₁ = 2l - objętość wody
m₁= 2kg - masa wody (ponieważ 1l wody ma w przybliżeniu masę ok 1kg)
m₂= 0,2kg
c₁ = 4190 J/(kg*C) - ciepło właściwe wody
c₂ =920J/(kg*C) - ciepło właściwe aluminium
ΔT = 100°C - 0°C = 100° - przyrost temperatury

Szukane:
E = ?

Wzory:
E = Q₂: (Q₁+Q₂)

Q₁= c₁* m₁* ΔT
Q₂= c₂* m₂* ΔT

Rozwiązanie:
Q₁= 4190 * 2 * 100 = 838000J
Q₂= 920 * 0,2 * 100 = 18400J
[Q] = [J/(kg*°C) * kg * °C = J]

Q₂: (Q₁+Q₂) = 18400 : (838000 + 18400) = 0,021J - część energii, która zostanie zużyta na ogrzanie naczynia

Mam nadzieję że pomogłam i liczę na naj.. :)
41 4 41