Jaka jest rola środków masowego przekazu w wyborach i jak one zostają wykorzystane przez kandydatów?

Co to jest opinia publiczna i jaką rolę pełni w państwie demokratycznym?

Jakie są sposoby badania opinii publicznej i wykorzystania wyników badań?

1

Odpowiedzi

2010-02-14T17:22:36+01:00
1) Media - nie bez powodu nazywane "czwartą władzą" - przekazują ważne informacje, komentują aktualne problemy, demaskują patologie społeczne, kreują określony obraz świata, krótko mówiąc: kształtują opinię publiczną. To, jak ludzie będą postrzegali np. konkretnego kandydata na prezydenta, zależy w dużej mierze od przychylności bądź niechęci mediów.

2) Opinia publiczna to „niepisane prawo”, panujące poglądy, zwyczaje i typowe sposoby zachowania; jest zjawiskiem tworzonym przez dobrze poinformowanych obywateli dla dobra ogółu; posiada rolę "sądzenia".

3) Opinię publiczną możemy poznać m.in. dzięki sondażom opinii, głosowaniu, demonstracjom, przyzwoleniu dla inicjatyw rządowych lub ich bojkotowaniu.