1. ile gramów Ca musi przereagować z H2O by w wyniku tej reakcji powstało 0,8g H?

2. ustal wzory elementarne związków wapnia z tlenem jeśli stosunek masowy wapnia do tlenu wynosi
a). 5:2
b). 5:4
oblicz stopnie utleniania pierwiastków i podaj nazwy systematyczne.

3. ile atomów siarki zawiera się w 9,8g H2SO4?

2

Odpowiedzi

2010-02-14T19:40:20+01:00
1. ile gramów Ca musi przereagować z H2O by w wyniku tej reakcji powstało 0,8g H?
40u--------------------------2u
Ca + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2
x----------------------------0,8g

x = 40u * 0,8g / 2u = 16g

2. ustal wzory elementarne związków wapnia z tlenem jeśli stosunek masowy wapnia do tlenu wynosi
a). 5:2 = 40:16
II -II
CaO
Tlenek wapnia (wapno palone)
b). 5:4 = 20:16 = 40:32
IV -II
CaO2
Nadtlenek wapnia
3. ile atomów siarki zawiera się w 9,8g H2SO4?
%S = 32u * 100% / 98u = 32,65%
32,65% z 9,8g = 3,1997g ~~ 3,2g

6,02 * 10^23 atomów siarki waży 32g
x atomów siarki waży 3,2g

x = 6,02 * 10^23 * 3,2g / 32g = 0,602 * 10^23
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T22:25:36+01:00
1.
0,8g H?
40u--------------------------2u
Ca + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2
x----------------------------0,8g

x = 40u * 0,8g / 2u = 16g

2.
a). 5:2 = 40:16
II -II
CaO
Tlenek wapnia (wapno palone)
b). 5:4 = 20:16 = 40:32
IV -II
CaO2
Nadtlenek wapnia

3.
%S = 32u * 100% / 98u = 32,65%
32,65% z 9,8g = 3,1997g ~~ 3,2g

6,02 * 10^23 atomów siarki waży 32g
x atomów siarki waży 3,2g

x = 6,02 * 10^23 * 3,2g / 32g = 0,602 * 10^23
1 5 1