Odpowiedzi

2010-02-15T19:53:54+01:00
Demokratyczne stosunki panujące w Legionach miały duże znaczenie dla przezwyciężenia ...... W latach 1882-84 rząd musiał stopniowo wycofać się z tej polityki. ...... Lata 1926-35 były zatem okresem odchodzenia od demokracji. ...... stworzyli podstawy pod totalitarne państwo, całkowicie podporządkowane Moskwie.