Do wyboru:
1.Na czym polegał przełomowy charakter oświecenia? Które z nich są, Twoim zdaniem, aktualne również współcześnie?
2. Które z haseł oświecenia zostały zrealizowane w czasie rewolucji francuskiej i amerykańskiej wojny o niepodległość?
3. W jaki sposób utworzenie stanów Zjednoczonych oraz rewolucja francuska wpłynęły na dalsze losy świata?
4. Jakie były przyczyn i objawy słabości Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVIII stulecia?
5. Napisz wlasny program naprawy Rzeczypospolitej.Postaraj się sformułować go tak ,aby uniknąć błędów popełnionych przez osiemnastowietrznych reformatorów.

2

Odpowiedzi

2010-02-16T09:45:32+01:00
1. Oświecenie polegało na tym, że ludzie zaczeli wierzyć w rozum ludzki, wszystko co miało być pewne musiało być wyjaśnione przez naukowaców.
Odrzycano wiarę w coś czego nie można udowodnić tak więc religie postawiono na drugim miejscu. W obecnym czesie również aby coś nabrało sensownego wytłumaczenie trzeba to udowodznić. Tak więc i w dzisijeszych czasach istenieje namiastka oświecenia. Wierzono że jaki sobie człowiek świat stworzy w takim będzie żył. W teraźniejszych czasach również dominuje pogląd że lepszy był by świat bez wojen oraz równy i sprawiedliwy dla każdego.
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T12:21:34+01:00
W terminie oświecenie,przejętym z języka niemieckiego,zawiera się właściwie jego cała idea-pierwszej nowożytnej epoki,której geneza jest diametralnie inna w Europie niż w Polsce.W Europie przypada na wiek XVIII,choć głownymi jego filarami są filozofowie wieku ubiegłego ( Kartezjusz,Spinoza czy Bacon),a w Polsce oświecenie rozpoczyna się w drugiej połowie XVIII wieku.
Wiek ten miał przynieść oświecenie ludzkości Europy w sensie jak najbardziej dosłownym i stanowił odpowiedź światłych umysłów na okres upadku obyczajów i kultury-za jaki uważano barok.Wybitne jednostki tej epoki,mającej świadomość swej wiedzy i intelektu,przeświadczone były o szczególnej misji,jaką w dziejach ludzkości i kultury europejskiej przyjdzie im spełnić,głosząc nową wiarę w potęgę rozumu ludzkiego.Dlatego epokę tę we Francji nazywano wiekiem oświeconych i wiekiem filozofów,a także wiekiem rozumu,gdyż rozum ludzki był traktowany jako naturalne światło,jedyny doskonały instrument poznania świata,człowieka,otaczającej go rzeczywistości,a nawet Boga.Europejskie oświecenie przynosi niezwykle dynamiczny rozkwit filozofii,nauk ścisłych i przyrodniczych.Jest okresem znaczących przemian politycznych,społecznych i ustrojowych-szczególnie w krajach będących jego centrami intelektualnymi,takich jak Anglia czy Francja,gdzie ich następstwem będzie rewolucja francuska,a jej reperkusje zaznaczą się w całej Europie.
Łacina zdecydowanie traci swoje znaczenia na rzecz języków narodowych.Modna staje się znajomość języka francuskiego i niemieckiego.Do głosu,jako warstwa społeczna,dochodzi mieszczaństwo,które staje się siła reformatorską.
Generalnie rzecz biorąc,gdy mówimy o oświeceniu,mamy na myśli ogól tendencji i prądów w życiu społecznym i kulturalnym,nacechowanych krytycyzmem wobec istniejącej rzeczywistości,pragnących wyzwolenia człowieka z więzów feudalnych i zrównania chłopów z innymi stanami.
6 4 6