Odpowiedzi

2010-02-14T16:27:30+01:00
Praca- iloczyn wektora siły i wektora przesunięcia
symbol W jednostka Jul
wzór W=F-> *s->
4 5 4
2010-02-14T16:27:58+01:00
W= F*s
jednostką jest dżul [J]
praca- miara ilości energii przekazywanej między układami ciał fizycznych.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T16:31:28+01:00
Odp1
Praca jest to wielkość fizyczna (skalarna),która jest iloczynem działającej siły F i przesunięci r oraz cos kąta zawartego między nimi.
Odp.2
Symbol pracy W;
Jednostką pracy w układzie SI jest dżul [J];
Def:
Mówimy ,że wykonana prac ma wartość 1 dżula jeżeli siła o wartości 1 niutona działała na drodze 1 m.
[J=[N*m].
Odp.3
W=F*s*cos(alfa).
4 5 4