Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T17:17:46+01:00
Pojęciem tożsamości posługujemy się coraz częściej. Skłania do tego sytuacja, w której znalazły się dzisiaj poszczególne narody, kultury, Kościoły, wyznania, religie, większości i mniejszości narodowe i religijne. O obronie i konieczności zachowania własnej tożsamości mówi się zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, sporów, konfliktów i kontrowersji. Pojęciem tym szafują politycy, przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, przywódcy religijni, teologowie, socjologowie i psychologowie. Można odnieść wrażenie, że stało się ono magicznym kluczem mającym usprawiedliwić obronę własnych interesów, a może raczej własnych wyobrażeń o wartościach kulturowych i religijnych, które skłonni jesteśmy uznać za jedynie prawdziwe i obowiązujące dla wszystkich. Łatwo zapomina się o tym, że pojęcie tożsamości nie jest jednoznaczne w swej treści, że można go nadużywać zacieśniając lub rozszerzając jego znaczenie. Sprzyja temu sytuacja niepewności oraz konfliktów narodowościowych i religijnych. Taką właśnie sytuację przeżywamy obecnie w Europie.