1)Wymień przyczyny wielkiej kolonizacji.

2)Napisz, czym były w starożytności metropolie.

3)Dokończ zdania charakteryzujące wspólnotę grecką.

Wspólnota powinna być na tyle duża, aby ..................
Liczba obywateli we wspólnocie nie powinna być zbyt wielka, a to dlatego .............

4)W starożytnej Grecji obywatele byli równi pod względem prawa decydowania w sprawach państwa. Napisz, jakie grupy obywateli wstępowały w starożytnej Grecji. Czym różniły się między sobą.

5)Napisz, o czym decydowało Zgromadzenie Obywateli, a jakie zadania miała rada.

NA POMOC !!!!!!!!!!!!!

DAJE 30 PKT.
:)

1

Odpowiedzi

2009-10-12T17:13:34+02:00
1) Wjechanie przeż Władysława Krzywoustego na tereny Włoch
2)metropolie to w staożytności były większe rejony zamieszkiwane
3)pomiescili się w niej wszyscy mieszkańcy,dlatego że nie wystarczyło by pożywienia dla wszystkich
4)Były to grupy Zamożnych i ubogich,rózniły się te grupy zamożnościa
5) O wszystkim,jednak rada miała większy głos
15 3 15