Odpowiedzi

2010-02-14T16:59:29+01:00
HI + k->Ki + 1/2 h2
HCL + k--- kcl+ 1/2h2
HBR +k--kbr + 1/2h2
H2S+2k -- k2s+ h2
H2SO4 +2k--k2so4+h2
H2SO3 +2k--k2so3 +h2
H3PO4 + 3k---k3po4 + 3/2h2
H2CO3 +2k--k2co3+ h2
HNO3+k--kno3 + 1/2h2

z Na będzie tak samo bo to tez Iwartościowy metal

2HI+ ca--- caI2+h2
2HCL + ca--cacl2+h2
2HBR+ca--cabr2 + h2
H2S +ca-> cas+ h2
H2SO4 +ca--caso4 +h2
H2SO3+ca--caso3+h2
2H3PO4 +3ca---ca3(po4)2 + 3h2
H2CO3 +ca-> caco3+h2
2HNO3+ ca-- ca(no3)2+h2

Z Mg, Ba i Pb II będzie tak samo bo to metale II wartosciowe

4HI + Sn - snI4 + 2h2
4HCL+sn---sncl4 + 2h2
4HBR + sn--snbr4+2h2
2H2S+ sn---sns2 + 2h2
2H2SO4 + sn--sn(sO4)2 + 2h2
2H2SO3 + sn-- sn(so3)2 + 2h2
4H3PO4 + 3sn--sn3(po4)4 + 6h2
2H2CO3+ sn--> sn(co3)2+2h2
4HNO3+sn--sn(no3)4 + 2h2

dla Pb IV bedzie tak samo
1 2 1
2010-02-14T19:14:47+01:00
2Na+2HCl--->2NaCl+H2
2K+2HCl----->2KCl+H2
Mg+2HCl----->MgCl2+H2
Ca+2HCl ----->CaCl2+H2
Ba+2HCl----->BaCl2+h2
Sn+2HCl---->SnCl2+H2
PB+2HCl---->PbCl2+H2
Pb+4HCl-----.PbCl4+2H2

2Na+2Hi---->2NaI+H2
2K+2HI ------>2 KI+H2
Mg+2Hi---->MgI2+H2
Ca+2Hi---->CaI2+H2
Ba+2Hi----->BAI2+H2
Sn+2Hi----->BAI2+H2
Pb+2Hi---->PbI2+H2
Pb+4Hi---->PbI4+2H2


2Na+2HBr---->2NaBr+H2
2K+2HBr---->2KBr+H2
Mg+2HBr--->MgBr2+H2
Ca+2HBr---->CaBr2+H2
Ba+2HBr--->BaBr2+H2
Sn+2HBr--->SnBr2+H2
PB+2HBr---->PbBr2+H2
PB+4HBr--->PbBr4+2H2


2Na+H2S---->Na2S+H2
2K+H2S--->K2S+H2
Mg+H2S----->MgS+H2
Ca+H2S--->CaS+H2
Ba+H2S---->BaS+H2
Sn+H2S---->SnS+H2
Pb+H2S--->PbS+H2


2Na+H2SO4--->Na2So4+H2
2K+H2So4--->K2So4+H2
Mg+H2SO4---->MgSo4+H2
Ca+H2SO4---->CaSO4+H2
Ba+H2SO4---->BaSo4+H2
Sn+H2SO4---> SnSo4+H2
Pb+H2So4---->PbSo4+H2

2Na+H2SO3--->Na2So3+H2
2K+H2So3--->K2So3+H2
Mg+H2SO3---->MgSo3+H2
Ca+H2SO3---->CaSO3+H2
Ba+H2SO3---->BaSo3+H2
Sn+H2SO3---> SnSo3+H2
Pb+H2So3---->PbSo3+H2

3Na+H3PO4---->Na3PO4+H2
6K+2H3Po4---->2K3Po4+3H2
3Mg+2H3Po4---->Mg3(Po4)2+3H2
3Ca+2H3Po4--->Ca3(Po4)2+3H2
3Ba+2H3Po4---->Ba3(Po4)2+3H2
3SN+2H3Po4---->Sn3(Po4)2+3H2
3PB+2H3Po4---->Pb3(Po4)2+3H2


2Na+H2CO3--->Na2CO3+H2
2K+H2CO3--->K2Co3+H2
Mg+H2Co3--->MgCo3+H2
Ca+H2Co3--->CaCo3+H2
Ba+H2CO3---->BaCO3+H2
Sn+H2CO3---->SnCO3+H2
PB+H2CO3--->PbCo3+H2


2Na+2HNO3--->2NaNo3+H2
2K+2HNO3---->2KNo3+H2
Mg+2HNo3--->Mg(No3)2+H2
Ca+2HNo3--->Ca(NO3)2+H2
Ba+2HNO3---->Ba(No3)2+H2
Sn+2HNO3--->SN(NO3)2+H2
PB+2HNO3--->Pb(NO3)2+H2

nie wiem czy dobrze , soras za błedy


1 2 1