POTEGOWANIE ILORAZU I ILOCZYNU.
a) Kwadrat ma bok długosci a. Jakie jest pole kwadratu, którego bok jest 3 razy dłuższy?
b) szescian ma krawędz długosci x .jaka jest objętosc szescianu o krawedzi 2 razy krótszej?
ZAd2.
\\\\\\\\Oblicz sprytnie.
a). 4^5*5^6
b)(3/5)^5*(5/3)^6
c)(4/9)^7:(2/9)^8
d).(1i 4/9)^5:(4 i1/3)^4

Ile razy pole większego kwadratu jest większe od pola mniejszego kwadratu?

b) jeden bok ma cztery trzecie obok b a drugi b
c) jeden ma 2,4 c drugi 1,6 c

1

Odpowiedzi

2009-10-12T17:24:55+02:00
Zad.1
a)(3a)²=9a²
b)V=(1/2x)³=1/8x³
Zad.2
a)4⁵*5⁶=20⁵*5=16000000
b)(3/5)⁵*(5/3)⁶=1⁵*(5/3)=1*(5/3)=5/3
c)(4/9)⁷*(9/2)⁸=2⁷*9/2=128*9/2=576
d)(13/9)⁵*(3/13)⁴=(1/3)⁴*13/9=1/81*13/9=13/729
Zad.3
b)(4/3b)²/(b)²=16/9b²/b²=16/9=1i 7/9
c) (12/5c)²/(8/5c)²=(144/25 c²)/(64/25c²)=144/25*25/64=18/8=2 i1/4