1. Oblicz długości boku kwadratu , jeśli przekątna ma długośc :
a) 5_/2
b) 1,75_/2
c) _/2
....___
......2
d) 4
e) _/10
f) _/7


_/ - pierwiastek !! TAK PISAC :|

2. Rozstrzygnij czy istnieje taki odcinek o długości a , ze można zbudowac trójkąt prostokątny, którego najkrótszy bok jest pięciokrotnie dłuższy niż odcinek a, drugi bok jest sześciokrotnie dłuższy niż a , trzeci bok jest siedmiokrotnie dłuższy niż a . Uzasadnij swoją wypowiedz.
NIE SPAMOWAC.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T17:00:02+01:00
1.
a) 5√2:√2=5
b) 1,75√2:√2=1,75
c) 0,5√2:√2=0,5
d) 4:√2=4/√2*√2/√2=4√2/2=2√2
e) √10:√2=√5
f) √7:√2=√3,5

2.
I bok 5a
II bok 6a
III bok 7a

(5a)^+(6a)^=(7a)^
25a^+36a^=49a^
61a^=49a^ sprzeczność

czyli nie można
1 5 1
2010-02-14T17:00:05+01:00
Wzór na przekątną kwadratu:d=a√2
a=szukany bok kwadratu
a√2=5√2/:√2
a=5

a√2=1,75√2/:√2
a=1,75

nie wiem, co tam jest , czy½:
napisz, jeśli coś innego

a√2=½√2
a=½

a√2=4
a=4√2:2
a=2√2

a√2=√10
a=√10:√2
a=√5

a√2=√7
a=√7:√2
a=√⁷/₂

zad.2]
a=krótsza przyprostokatna
b=dłuższa
c=przeciwprostokątna

a=5a
b=6a
c=7a

(5a)²+(6a)²=(7a)²
25a²+36a²=49a²/:a²
25+36≠49

odp. nie można zbudować takiego trójkata, bo w trójkacie prostokątnym suma kwadratów przyprostokątnych= kwadratowi przeciwprostokątnej , a w naszym przypadku to nie ma miejsca,
2 5 2
2010-02-14T17:12:25+01:00
Witam!
1. Każdą długość należy podzielić przez _/2
a) 5
b) 1,75
c) 0,5
d) 4 dzielone przez _/2
e)_/5
f) _/3,5

2. Jeżeli istniałby taki trójkąt to musiałby spełniać tw. pitagorasa:
(5a)^2+(6a)^2=(7a)^2
25a^2+36a^2=49a^2
25+36=49
61=49
sprzeczność. Wniosek: Taki odcinek nie istnieje.
1 1 1