Odpowiedzi

2009-04-14T14:56:56+02:00
Biosfera - strefa kuli ziemskiej zamieszkana
przez organizmy żywe, gdzie odbywają się
procesy ekologiczne
. Biosfera jest częścią zewnętrznej skorupy Ziemi, która
obejmuje również powietrze, ląd, i wodę
. Z najobszerniejszego punktu widzenia geofizyki, biosfera
jest światowym systemem ekologicznym i obejmuje
wszystkie żyjące organizmy i ich powiązania ze sobą
i z litosferą (skorupą ziemską), hydrosferą (wodą), i
atmosferą (powietrzem)