Prosze o pomoc !!! Zadanie na jutro !!!

Z pracy klasowej z matematyki ²/₉ z ogólnej liczby uczniów , otrzymało oceny dobre i bardzo dobre , a 75% pozostałej liczby uczniówoceny dostateczne i dopuszczające.Ocen niedostatecznych nie było . Ilu było uczniów w klasie , jeśli wiadomo że ocen dostatecznych i dopuszczających było o 13 więcej niż ocen dobrych ibardzo dobrych ? Ilu uczniów otrzymało ocenę celującą ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T08:53:22+01:00
X - liczba uczniów
2/9x - uczniowie którzy otrzymali oceny dobre lub bardzo dobre
75%(x-(2/9)x) - uczniowie którzy otrzymali oceny dostateczne i dopuszczające

Rozwiązanie:
(2/9)x + 13 = (3/4)((7/9)x)
(2/9)x + 13 = (21/36)x
((8 - 21)/36)x = -13
(-13/36)x= -13
13x=468
x=36

9/9 - 36
2/9 - 8
36 - (8 + 8 + 13) = 36 - 29 = 7

Odp. W klasie było 36 uczniów, a ocenę celującą dostało 7 osób.1 5 1