Przetlumacz zdania na jezyk angielski:
1.Chcemy kupic samochod
2.nie jadamy obiadu w domu
3.on nie czyta gazet
4.ona n ie lubi matematyki bo jest trudna
5.czy ona chodzi pieszo do szkoly?
6.potrzebuje komputera

Popraw zdania(znajdz blad i go popraw)
She's got problem
It take five minute to walk home

3

Odpowiedzi

2010-02-14T17:09:44+01:00
1.We want to buy a car
2. We don't eat lunch at home
3. He doesn't read newspapers
4. She doesn't like mathematics, because it is hard
5. Does she go by foot to school?
6. I need computer

1. She HAS got A problem
2. It takeS five minuteS to walk home
  • Użytkownik Zadane
2010-02-14T17:11:38+01:00
1.Chcemy kupic samochod- We want to buy a car.
2.nie jadamy obiadu w domu- We don't eat dinner at home
3.on nie czyta gazet- he doesn't read newspapers
4.ona n ie lubi matematyki bo jest trudna- she doesn't like Math, because it is difficult
5.czy ona chodzi pieszo do szkoly?- Does she usually go to school on foot?
6.potrzebuje komputera- I need a computer

Popraw zdania(znajdz blad i go popraw)
She's got problem- She has a problem
It take five minute to walk home - It takes five minutes to go home
2010-02-14T17:25:01+01:00
1.Chcemy kupic samochod- We want to buy a car.
2.nie jadamy obiadu w domu- We don't eat dinner at home
3.on nie czyta gazet- he doesn't read newspapers
4.ona n ie lubi matematyki bo jest trudna- she doesn't like Math, because it is difficult
5.czy ona chodzi pieszo do szkoly?- Does she usually go to school on foot?
6.potrzebuje komputera- I need a computer