Zapisz równania dysocjacji podanych soli oraz oblicz , ile anionów powstanie w wyniku reakcji dysocjacji .
a . 2 cząsteczki azotanu (V) glinu
b. 4 cząsteczki węglanu amonu
c. 3 cząsteczki bromku wapnia
d. 3 cząsteczki siarczanu (IV) żelaza (III)

1

Odpowiedzi

2010-02-14T22:52:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A . azotanu (V) glinu
Al(NO₃)₃---->Al(3+) + 3NO₃(-)
1cz. Al(NO₃)₃-----3 aniony NO₃(-)
2cz. Al(NO₃)₃-----x anionów NO₃(-)
x=6 anionów NO₃(-)

b. 4 cząsteczki węglanu amonu
(NH₄)₂CO₃---->2NH₄(+) + CO₃(2-)
1cz. (NH₄)₂CO₃----1 anion CO₃(2-)
4cz. (NH₄)₂CO₃----x anionów CO₃(2-)
x=4 aniony CO₃(2-)

c. 3 cząsteczki bromku wapnia
CaBr₂---->Ca(2+) + 2Br(-)
1cz. CaBr₂------2 aniony Br(-)
3cz. CaBr₂------x anionów Br(-)
x=6 anionów Br(-)

d. 3 cząsteczki siarczanu (IV) żelaza (III)
Fe₂(SO₃)₃----->2Fe(3+) + 3SO₃(2-)
1cz. Fe₂(SO₃)₃------3 aniony SO₃(2-)
3cz. Fe₂(SO₃)₃------x anionów SO₃(2-)
x=9 anionów SO₃(2-)