Odpowiedzi

Sód :
symbol chemiczny : Na
numer grupy: 1
numer okresu: 3
liczba atomowa Z - 11
liczba protonów: 11
liczba elektronów: 11
liczba elektronów na kolejnych powłokach: K2L8M1
liczba powłok elektronowych: 3liczba elektronów walencyjnych: 1
KRZEM :
symbol chemiczny : Si
numer grupy: 14
numer okresu: 3
liczba atomowa Z - 14
liczba protonów: 14
liczba elektronów: 14
liczba elektronów na kolejnych powłokach: K2L8M4
liczba powłok elektronowych: 3
liczba elektronów walencyjnych: 4
BROM :
symbol chemiczny : Br
numer grupy: 17
numer okresu: 4
liczba atomowa Z - 35
liczba protonów: 35
liczba elektronów: 35
liczba elektronów na kolejnych powłokach: K2L8M18N7
liczba powłok elektronowych: 4
liczba elektronów walencyjnych: 7
130 4 130
Nazwa pierwiastka - Sód
symbol chemiczny - Na
numer grupy - 1
nazwa grupy - litowce
numer okresu - 3
liczba powłok elektronowych - 3
liczba elektronów walencyjnych - 1
liczba atomowa - 11
liczba masowa - 23
liczba protonów- 11
liczba elektronów- 11
liczba neutronów - 12
konfiguracja elektronowa - K2L8M1


Nazwa pierwiastka - Krzem
symbol pierwiastka - Si
numer grupy - 14
nazwa grupy - węglowce
numer okresu - 3
liczba powłok elektronowych - 3
liczba elektronów walencyjnych - 4
liczba atomowa - 14
liczba masowa - 28
liczba protonów - 14
liczba elektronów - 14
liczba neutronów - 14
konfiguracja elektronowa - K2L8M4

Nazwa pierwiastka - Brom
symbol pierwiastka - Br
numer grupy - 17
nazwa grupy - fluorowce
numer okresu - 4
liczba powłok elektronowych - 4
liczba elektronów walencyjnych - 7
liczba atomowa - 35
liczba masowa - 80
liczba protonów- 35
liczba elektronów - 35
liczba neutronów - 45
konfiguracja elektronowa - K2L8M18N7
91 2 91