Odpowiedzi

2010-02-15T11:26:19+01:00
Fundamentalnym przykładem są tutaj obozy zagłady, jak i łagry (ZSRR) i lagry (III Rzesza) ludzie znajdujący się tam mieli piekło na ziemi.
- nie było tam przestrzegania jakichkolwiek praw człowieka.
- wykorzystywano ludzi do nadludzkich wysiłków i niewolniczej pracy
- dostawali bardzo małe racje żywnościowe
- byli zakwaterowywani w barakach gdzie przypadało na jedno łózko wiele osób
- najsłabsi byli po prostu zabijani, podobnie chorzy
- transporty odbywały się w wagonach towarowych lub dla bydła, były przeładowane ludzie się tratowali i ginęli bez jedzenia i picia, a nawet zimna lub gorąca podczas długich podróż
- podobnie III Rzesza traktowała jeńców wojennych (mam na myśli wojskowych) z państw wschodnich jak i żydów i cyganów
- NKWD wykonało egzekucje na tysiącach polskich oficerów w Katyniu
- nie wspominając o żołnierzach wermachtu i esmanach którzy mordowali całe wioski na rozkazy przełożonych
- zagazowywano ludzi w obozach zagłady
- przy zabijaniu innych byli zatrudnieni inni przebywający w obozie co wpływało na ich psychikę - stawali się zwierzętami a nie ludźmi
- niehumanitarne było również wypuszczanie żołnierzy radzieckich na pole bitwy bez broni (musieli znaleźć ją po drodze), dostawali też małe racje żywnościowe, za małe, podczas zimy nie mieli odpowiedniego ekwipunku.

1. Ocenianie przyczyn oraz skutków wojny,
2. Łamanie reguł godności człowieka,
3. Łamanie norm uchwalonych przyjęte przez państwo,
4. Atakowanie ludności cywilnej,
5. Tortury fizyczne i psychiczne na człowieku,
6. Zostawianie rannych i chorych na polu walki,
7. Zabijanie lub ranienie przeciwnika poddającego się lub wyłączonego z walki.