Wystrzelony z pistoletu pocisk o masie m = 10 g, którego szybkość wynosi v = 300 m/s, wbija się w drewnianą belkę na głębokość s = 5 cm. Przyjmując, że ruch pocisku w drewnie jest ruchem jednostajnie opóźnionym, oblicz:
a) wartość siły działającej na pocisk,
b) czas jego hamowania.

1

Odpowiedzi

2009-10-13T18:23:57+02:00
Obliczenia w załączniku
a)siła 0,06 N
b) czas około 1,66s