Zad.1 Zapisz odpowiedni układ równań.
Liczba o 20% większa od x jest o 20% mniejsza od y. Liczba 2 razy większa od x jest o 5 większa od y.

Zad.2 Zapisz odpowiedni układ równań.
Sukienka kosztuje x zł, a pelerynka y zł. Za komplet trzeba zapłacić 90 zł. Gdyby sukienka była o 10% tańsza, a pelerynka o 10% droższa to komplet kosztowałby 85 zł.

Zad.3
Sprawdź w pamięci, które z podanych obok par spełniają równanie 3y - x = 10, a które spełniają równanie 2x - 3y +11 = 0. Wskaż parę, która spełnia układ równań:
3y - x =10
2x - 3y +11 = 0

Zad.4 Zapisz dowolny układ równań, którego rozwiązaniem jest para liczb
x = 1 i y = 2

2

Odpowiedzi

2010-02-14T17:24:17+01:00
Zad 1
1,2 x=0,8 y
2x=y+5
zad 2
x+y=90
0,9x+1,1y=85
zad 3
nie ma podanych par
zad 4
2x+3y=8
3x+5=8
2 5 2
2010-02-14T17:36:20+01:00
1.
x+20%x=y-20%y
2x=5+y

x+0,2x=y-0,2y
2x=5+y
2.
x-cena sukienki
y-cena peleryny

x+y=90
x-10%x +y+10%y=85

x+y=90
x-0,1x +y+0,1y=85

4.
x+2y=5
5x-1/2y=4

x=5-2y
5(5-2y)-1/2y=4
25-10y-1/2y=4
-10,5y=4-25
-10,5y=-21|:(-10,5)
y=2

x=5- 2 * 2
x=5-4
x=1