Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T17:27:40+01:00
A]
stosunek:2πr:r=2π
b]
1m=100cm
2πr=100cm
r=100:2π
r=100:2×3,14
r= około 15,92cm

pole=πr²=3,14×r²=3,14×15,92²= około 795,82cm²= około 796cm²
3 2 3
2010-02-14T17:31:17+01:00
Jaki jest stosunek długości okręgu do długości promienia tego okręgu?

r - promień okregu
O = 2πr - obwód okręgu = długość okręgu
O : r = 2πr :r
O :r = 2π :1
O :r ≈ 6,62 :1

Odp. Stosunek obwodu okręgu do promienie okregu wynosi O :r = 2π :1 czyli O :r ≈ 6,62 :1 . Obwód okregu jest ok. 6,28 razy większe od jego promirnia

b) jakie pole ma koło którego obwód wynosi 1m?Wynik podaj z dokładnością do 1cm²

O = 1m = 100 cm
O = 2π r
2πr = 100 cm
r = 100 cm : 2π
r ≈ 15,92 cm
r ≈ 16 cm

P = πr²
P = π*(100/2π)
P = 50 cm²

Odp. Pole koła wynosi 50 cm²
2 3 2