Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T13:46:53+01:00
1. Średnia wysokość kontynentu Australijskiego wynosi:
a) 658 m n.p.m.
b) 655 m n.p.m.
c) 330 m n.p.m.
d)2030 m n.p.m.
2. Najwyższym punktem Ameryki południowej jest:
a) Ojos del Salado
b) Aconcagua
c) Nevado Pissis
d) Huascaran
3. Zaznacz strefę klimatyczną w jakiej leży Antarktyda:
a) umiarkowana
b) równikowa
c) zwrotnikowa
d) okołobiegunowa
4. Najbardziej wysuniętym na wschód punktem skrajnym kontynentu Australijskiego jest:
a) przylądek York
b) przylądek Byrona
c) przylądek Wilsona
d) Steep Point
5. Rzeką która płynie na Antarktydzie w okresie letnim jest rzeka:
a) Orinoko
b) Murray
c) Onyx
d) Darling
6. Najniższym punktem Ameryki Południowej jest:
a) Laguna del Carbon
b)Depresja jeziora Erye
c) Rów Bentleya
d) Nizina Amazonki
7. Zaznacz zestaw w którym najlepiej określono Amerykę Południową
a) kontynent o dobrze rozwiniętej lini brzegowej z dużą ilością wysp i archipelagów
b) kontynent o nie zróżnicowanej rzeźbie terenu
c) około 85% powierzchni kontynentu to zlewisko Oceanu Atlantyckiego
d) zwarty kontynent o słabo rozwiniętej lini brzegowej- po za południową częścią (wyb. fiordowe)
8. Powierzchnia Australii to:
a) 13,7 mln km2
b) 8,9 mln km2
c) 17. 8 mln km2
d) 30,3 mln km2
9. Zaznacz zdanie prawdziwe dotyczące kontynentu Australijskiego:
a) najbardziej wyżynny kontynent
b) liczba ludności 45 mln osób
c) na kontynę cie znajduje największy na świecie basen artezyjski
d) Największym jeziorem jest Taupo
10. Średnia wysokość Antarktydy wynosi:
a) 658 m n.p.m.
b) 2030 m n.p.m.
c) 292 m n.p.m.
d) 987 m n.p.m.
11. Najdłuższą rzeką Ameryki Południowej po Amazonce jest:
a) Orinoko
b) Sao Francisco
c) Urugwaj
d) Parana
12. Największym krajem Ameryki Południowej jest:
a) Argentyna
b) Brazylia
c) Boliwia
d) Peru
13. Umowną granicą Antarktydy jest równoleżnik 60oS tereny na południe są objęte Traktatem Antarktycznym traktat ten podpisano:
a) 1 grudnia 1958r w Waszyngtonie
b) 1 grudnia 1959r w Waszyngtonie
c) 23 czerwca 1961r w Waszyngtonie
d) 1 grudnia 1967r w Waszyngtonie
14. Głównym celem Układu Antarktycznego jest:
a) zapewnienie wykorzystania Antarktydy wyłącznie do celów pokojowych
b) oddanie Antarktydy pod władzę jednemu krajowi
c) umożliwienie testów broni jądrowej
d) nałożenie na badania wykonane na Antarktydzie klauzuli tajności
15. Końcowy kształt rzeźby terenu kontynentowi Australijskiemu nadały orogenezy
a) Alpejska i Kaledońska
b) Alpejska i Hercyńska
c) Kimeryjska i Kaledońska
d) Hercyńska i Kaledońska
16. 85% powierzchni Ameryki Południowej to zlewisko oceanu
a) Spokojnego
b) Atlantyckiego
c) Indyjskiego
d) Południowego
17. Aktywny wulkan u wschodnich wybrzeży Antarktydy to:
a) Keli Mutu
b) Erebus
c) Krakatau
d) Anatahan
18. Największa pustynia kontynentu Australijskiego to:
a) Wielka Pustynia Piaszczysta
b) Pustynia Gibsona
c) Pustynia Simpsona
d) Wielka Pustynia Wiktorii


liczę na naj...