Wystrzelony z pistoletu pocisk o masie m= 10 g którego szybkość wynosi v= 300 m/s wbija się w drewnianą belkę na głębokość s= 5 cm. Przyjmując że ruch pocisku w drewnie jest ruchem jednostajnie opóźnionym oblicz :
a) wartość średniej siły działającej na pocisk,
b) czas jego hamowania

1

Odpowiedzi

2010-02-15T09:14:02+01:00