Odpowiedzi

2010-02-14T18:01:07+01:00
Infekcje wirusowe można podzielić na dwa rodzaje: cykl lityczny i cykl lizogeniczny. Ten pierwszy przeprowadzany jest przez wirusy złośliwe i zawsze prowadzi do lizy komórki, drugi przez wirusy łagodne.

Cykl lityczny dzielimy na 4 fazy:
1) adsorpcja, kiedy wirus rozpoznaje komórkę potencjalnego gospodarza - białka wirusa rozpoznają białka na powierzchni komórki
2)penetracja, jest to wnikanie wirionów do wnętrza komórki,odbywa się to zależnie od rodzaju atakowanej komórki i wirusa: u roślin tylko w przypadku uszkodzenia ściany komórkowej, u zwierząt kapsyd wirionu jest rozkładany przez enzymy komórkowe, a większość bakteriofagów przebija ścianę komórkową gospodarza i do komórki wnika sam kwas nukleinowy
3)replikacja, powielenie wirusa, co może zachodzić na 3 różnych drogach - zależnie od wirusa:
^wirus DNA wbudowuje swoją informację genetyczną w info genetyczne gospodarza i na matrycy wirusowej zachodzi transkrypcja i translacja, a informacja genetyczna jest replikowana
^wirusy RNA posiadające RNA, na którego podstawie można przeprowadzić translację przeprowadzają wyłącznie proces translacji z wytworzeniem białek, informacja dzięki polimerazie RNA jest powielana
^wirusy RNA zaopatrzone w enzym odwrotną transkryptazę (retrowirusy) przeprowadzają njpierw odwrotną transkrypcję, a następnie transkrypcję na matrycowe RNA i translację
faza replikacji jest także zwana fazą eklipsy, czyli utajenia, ponieważ wtedy nie rozpoznaje się w komórce wirionów
4)faza uwolnienia - następuje liza komórki i uwolnienie nowych wirionów

Cykl lizogenny to zatrzymanie proces infekcji na fazie replikacji. Wirus wbudowuje informację w genom gospodarza, lecz z lizą komórki czeka do sytuacji alarmowej i, kiedy komórka jest zagrożona przechodzi w cykl lityczny. Wirusy, będące w cyklu lizogenicznym są prowirusami (wbudowanymi w DNA gospodarza) i jako takie mogą być przekazywane dalej.
10 4 10
2010-02-14T22:28:49+01:00
1. adsorpcji (wirus styka się z powierzchnią
atakowanej komórki);
2. wnikania (przeni-
kanie wirusa do kom;
3. eklipsy (uwolnienie kw nukl z kapsydu,
wir. wchodzi w okres utajnien)
4. składania (zreplikowany materiał łączy się w wirusy) następujący gdy w zaatakowanej komórce nagromadzi się wystarczająca ilość zareplikowanych części wirusa, które łączą się tworząc dojrzałe, zdolne do działania wirusy;
5. uwolnienia ;etap uwolnienia, podczas którego następuje zniszczenie komórki gospodarza lub zainfekowana komórka nie ulega zniszczeniu
13 4 13