Odpowiedzi

2010-02-16T07:18:03+01:00
Ogólnie dla transformatorów idealnych (bez strat energii) wykorzystujemy wzory:
U₁/U₂ = I₂/I₁ = n₁/n₂, gdzie U oznacza napięcie, I natężenie a n liczbę zwojów, natomiast indeksy 1 i 2 oznaczają uzwojenie pierwotne i wtórne.
Dodatkowo wzór na moc (ogólnie dla urządzeń elektrycznych, nie tylko dla transformatorów):
P = U*I
Zatem z połączenia tego wzoru z pierwszym równaniem mamy:
P₁=P₂
Wykorzystujemy też I prawo Ohma:
U=IR, gdzie R oznacza opór elektryczny przewodnika

13.69
P₁ = 200W
U₂ = 80V
I₂ = ?

P₂ = P₁ (dla transformatora idealnego)
P₂ = U₂I₂ (ze wzoru na moc)
Stąd
P₁=U₂I₂
I₂=P₁/U₂
I₂=200W/80V=2,5A

13.70
I₁=0,2A
U₁=220V
U₂=8V
I₂=?

U₁/U₂=I₂/I₁
I₂=U₁/U₂*I₁
I₂=220V/8V*0,2A=5,5A

13.71
n₁=440
n₂=88
R₂=50Ω
I₂=0,2A
U₁,I₁=?

Z prawa Ohma:
U₂=I₂R₂=0,2A*50Ω=10V

U₁/U₂=n₁/n₂, stąd U₁=n₁/n₂*U₂, czyli U₁=440/88*10V=50V

I₂/I₁=n₁/n₂, stąd I₁=I₂*n₂/n₁, czyli I₁=0,2A *88/440 = 0,04A

13.72
n₁=12000
U₁=6000V
U₂=220V
n₂=?

U₁/U₂=n₁/n₂, stąd n₂=n₁*U₂/U₁, czyli n₂=12000*220V/6000V=440
2010-02-16T10:05:18+01:00
13.69
P=200W
U=80V
I=P/U
I=200/80
I=2,5 A

13.70.
I1=0,2A
U1=220V
U2=8V

U1/U2 = I2/I1
220/8 = I2/0,2
I2=5,5 A

13.71.
n1=440
n2=88
R2=50 omów
I2=0,2A

U2=50*0,2
U2=10 V

n1/n2 = I2/I1 = U1/U2
440/88 = 0,2/I1 = U1/10
440*0,2/88 = I1
I1=1 A

440*10/88 = U1
U1=50 V
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T10:37:38+01:00
Niedawno miałam te same zadania :)

13.69
P₁=200W
U₂=80V
I₂=?
P₂= P₁
P₂=U₂* I₂
P₁=U₂* I₂
I₂=P₁/U₂
I₂=200W/80V=2,5A13.70
I₁=0,2A
U₁=220V
U₂=8V
I₂=?
U₁/U₂=I₂/I₁
I₂=U₁/U₂*I₁
I₂=220V/8V*0,2A=5,5A13.71
n₁=440
n₂=88
R₂=50Ω
I₂=0,2A
U₁,I₁=?

U₂=I₂R₂=0,2A*50Ω=10V
U₁/U₂=n₁/n₂
U₁=n₁/n₂*U₂
U₁=440/88*10V=50V
I₂/I₁=n₁/n₂
I₁=I₂*n₂/n₁
I₁=0,2A *88/440 = 0,04A13.72
n₁=12000
U₁=6000V
U₂=220V
n₂=?
U₁/U₂=n₁/n₂
n₂=n₁*U₂/U₁
n₂=12000*220V/6000V=440


proszę :)