5.Uzupełnij zdania:
1.Zwrot linii sił pola magnetycznego jest od bieguna do bieguna.
2.Ferromagnetyk to substancja, którą.
3.Rdzeń w elektromagnesie służy do
4.Reguła prawej dłoni służy do
a lewej
5.Indukcja elektromagnetyczna została zastosowana w budowie
6.Silą elektrodynamiczna opisuje
7.Przewodniki z prądem elektrycznym przyciągają się, gdy
?
6. Które uzwojenie transformatora nazywamy pierwotnym?
7. Jaka jest zasada działania elektromagnesu i transformatora?
8. W jaki sposób można wyznaczyć linie sił pola magnetycznego?
9. Czym się różni prąd stały do zmiennego?
10. Jakie muszą być spełnione warunki, a by popłynął prąd indukcyjny9
11 .Dlaczego prąd przemienny płynie w dwóch przeciwnych kierunkach?
12.Dlaczego w łodzi podwodnej nie używa się kompasu?
13.Kiedy transformator podwyższa napięcie?

1

Odpowiedzi

2010-02-14T17:51:41+01:00
Wiesz co, napisz kropki tam gdzie ma być wyraz. Będzie łatwiej.