1.Zapisz wyrazenie algebraiczne(liczby oznaczone literami sa dodatnie):
a)liczba o 6 wieksza od iloczynu liczb a"i"b"
b)liczba 2 razy mniejsza od sumy liczb"a"i"b"
c)liczba 7 razy wieksza od iloczynu liczb x(kwadrat)i y(kwadrat)
d)liczba o 3 wieksza od kwadratu liczby y
e)kwadrat liczby o 3 wiekszej od liczby y
f)liczba 3razy mniejsza od kwadratu liczby x
g)5%liczby n
h)liczba o 7%wieksza od liczby n
i)liczba o 21%mniejsza od liczby k
2.Dane sa sumy algebraiczne:
A:2x-3y
B:2y-3x
C:2x+3y
Oblicz:A-B
B-A
C-A
B-(A+C)
A-(B-C)
3.Zapisz w jak najprostszej postaci.
a)(5x-7y)-(3y-7x)
b)-(a-2b)-2(b-2a)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T18:04:04+01:00
1.Zapisz wyrazenie algebraiczne(liczby oznaczone literami sa dodatnie):
a)(a*b)+6
b)(a+b):2
c)7*(x^2*y^2)
d)y^2+3
e) (y+3)^2
f)x^2:3
g)5% * n
h) n + 7%
i)k-21%

2.
A-B=2x-3y-2y+3x=5x-5y
B-A=2y-3x-2x+3y=-5x+5y
C-A = 2x+3y-2x+3y = 6y
B-(A+C) = 2x-3y-(2x-3y+2x+3y)= 2x-3y-4x=-2x-3y
A-(B-C) = 2x-3y -(2y-3x-2x-3y)= 2x-3y+y+5x=7x-2y
3.
a)(5x-7y)-(3y-7x)=5x-7y-3y+7x=12x-10y
b)-(a-2b)-2(b-2a)=-a+2b-2b+4a=3a