5.Uzupełnij zdania:
1.Zwrot linii sił pola magnetycznego jest od..... bieguna do bieguna.....
2.Ferromagnetyk to substancja, którą...
3.Rdzeń w elektromagnesie służy do....
4.Reguła prawej dłoni służy do....
a lewej....
5.Indukcja elektromagnetyczna została zastosowana w budowie.....
6.Silą elektrodynamiczna opisuje......
7.Przewodniki z prądem elektrycznym przyciągają się, gdy
?..
6. Które uzwojenie transformatora nazywamy pierwotnym?
7. Jaka jest zasada działania elektromagnesu i transformatora?
8. W jaki sposób można wyznaczyć linie sił pola magnetycznego?
9. Czym się różni prąd stały do zmiennego?
10. Jakie muszą być spełnione warunki, a by popłynął prąd indukcyjny9
11 .Dlaczego prąd przemienny płynie w dwóch przeciwnych kierunkach?
12.Dlaczego w łodzi podwodnej nie używa się kompasu?
13.Kiedy transformator podwyższa napięcie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T18:26:04+01:00
5.
1.Zwrot linii sił pola magnetycznego jest od "północnego" bieguna do bieguna "południowego".
2.Ferromagnetyk to substancja, którą "pole magnetyczne silnie wzmacnia".
3.Rdzeń w elektromagnesie służy do "podwyższania lub obniżania napięcia prądu przemiennego".
4.Reguła prawej dłoni służy do "wyznaczania zwrotu Lini pola magnetycznego" a lewej "kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej".
5.Indukcja elektromagnetyczna została zastosowana w budowie "jądra atomowego".
6.Silą elektrodynamiczna opisuje "prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya".
7.Przewodniki z prądem elektrycznym przyciągają się, gdy "kierunki prądów są przeciwne".

6.Do którego przykłada się napięcie zasilające.

7.Działanie transformatorów opiera się na zjawisku fizycznym powstawaniu w uzwojeniu cewki siły elektromotorycznej, gdy w jakikolwiek sposób zmienia się wielkość pola magnetycznego objętego tym uzwojeniem.

8.-Reguła śruby prawoskrętnej
-Reguła prawej dłoni
-Reguła prawej dłoni
-Reguła Lenza

9.Prąd stały w odróżnieniu od prądu zmiennego charakteryzuje się stałą wartością natężenia oraz kierunkiem przepływu.