Zad.1
Pole kwadratu wynosi 169(do kwadratu). Oblicz jego obwód.
zad2.
Pole trapezu jest równe 792 cm (do kwadratu), wysokość ma 24cm. Oblicz długość podstaw jeżeli pozostają one w stosunku 5:6.
zad.3.
Pole kwadratu jest równe 128cm (do kwadratu). oblicz jaką dł ma przekątna kwadratu?
zad.4.
Trójkąt prostokątny równoramienny ma pole równe 150cm (kwadrat). Oblicz dł przyprostokątnych.
zad.5.
W trapezie równoramięnnym wysokość poprowadzona z wierzchołka przy krótrzej podstawie dzieli dłuższą podstawe na odcinki o dł 4cm i 20 cm. Obwód trapezu jest równy 56czm. oblicz pole i dł przekątnej.
zad.6.
na kole o promieniu r opisano kwadrat. Oblicz stosunek pola kwadratu do pola koła.

1

Odpowiedzi

2010-02-14T18:33:16+01:00
Zad. 1
P= a2
a2= P
a2=169
a= pierwiastek ze 169 (trzeba to zapisać symbolem)
a= 13

Ob= 4a
Ob= 4*13
Ob= 52 cm2

Zad. 3
P= d2:2
d2/2= 128
d2= 128*2
d2= 256
d= pierwiastek z 256
d= 16 cm

Więcej nie pomogę, bo to zbyt męczące :D
1 5 1