Odpowiedzi

2010-02-14T20:12:48+01:00
Oblicz, ile cząsteczek tlenu zużywa się podczas spalania 4 cząsteczek propanu, jeżeli wiadomo, że w reakcji tej oprócz wody powstaje mieszanina złożona z tlenku węgla(IV) i tlenku węgla(II) (jednakowa liczba cząsteczek obu gazów).

2C3H8 + 10O2 -> 6CO2 + 8H2O
2C3H8 + 7O2 -> 6CO + 8H2O

Powstaje 17 cząsteczek tlenu.
3 3 3