Odpowiedzi

2010-02-14T19:26:42+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Al₄C₃ + 12HCl----->4AlCl₃ + 3CH₄
2. CH₄ + Cl₂----->CH₃Cl +HCl
3. 2CH₃Cl + 2Na----->CH₃-CH₃ + 2NaCl
4. CH₃-CH₃ + Cl₂----->CH₃-CH₂Cl + HCl
5. CH₃-CH₂Cl + KOH--->CH₂=CH₂ + KCl + H₂O
6. nCH₂=CH₂-------->-[-CH₂-CH₂-]n-
7. CH₂=CH₂ + HBr---->CH₃-CH₂Br
8. CH₃-CH₂Br + Br₂---->CH₂(Br)-CH₂Br + HBr
9. CH₂(Br)-CH₂Br + Zn--->CH₂=CH₂ + ZnBr₂
10. 5CH₂=CH₂ + 2KMnO₄ + 3H₂SO₄ + 2H₂O---->5CH₂(OH)-CH₂OH + K₂SO₄ + 2MnSO₄
10C(-II) - 10 elektron)w---->10C(-)
2Mn(+VII) + 10 elektronów----->2Mn(+II)
Jest to reakcja redox
11. CH₃-CH₃-----> CH₂=CH₂ + H₂
12. CH₂=CH₂ + Cl₂---->CH₂(Cl)-CH₂Cl
13. CH₂(Cl)-CH₂Cl + Zn--->CH₂=CH₂ + ZnCl₂
14. CH₂=CH₂ + H₂O--->CH₃-CH₂OH
15. CH₃-CH₂OH------->CH₂=CH₂ + H₂O(na strzałce Al₂O₃)
1 5 1