Odpowiedzi

2010-02-14T18:15:15+01:00
Oczyszczalnia Ścieków "Kujawy"

Oddana do eksploatacji w 1999 roku. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, ze wspomaganiem chemicznym.
Zbudowana w celu oczyszczania ścieków dopływających z niezależnego systemu kanalizacji ogólnospławnej Nowej Huty. Zakład oczyszcza ścieki komunalno-bytowe od 250 tys. mieszkańców. na Kujawach