Odpowiedzi

2010-02-14T18:10:44+01:00
F(x)=-2x+4
A=(6,-2)
Skoro f(x) jest prostopadła do g(x) to znaczy , że współczynnik kierunkowy a musi być równy ½, zatem
g(x) = ½x+b
-2= ½*6 + b
-2=3+b
b=-5

g(x)=½x-5
2010-02-14T18:14:03+01:00
Y=ax+b

1/2x+b=y (1/2 ponieważ jesli jest prostopadla to a jest przeciwne i odwrotne)
-2=1/2*6+b
-b=3+2
b=-5

odp. y=1/2x-5