1. Uzupełnij tam gdzie są kropki:
a) p - ½r = ½ (....)
b) a²b - 2a³ = ½a² (....)
c) (a+b)x³ + (a+b)x² + (a+b) x = (a+b) x (.....)
d) (x+1) x² + (x+1)(1-x) + (x+1²) = (x+1)(....)

2. Wpisz odpowiednie sumy algebraiczne w wykropkowane pole.
6x²y - 9x³y = 6xy (....)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T18:15:59+01:00
A) p - ½r = ½ (2p - r)
b) a²b - 2a³ = ½a² (2b - 4)


2.
6x²y - 9x³y = 6xy (x -( dziewięć szóstych x² ))