WAZNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Podnośnik samochodowy może być zbudowany w oparciu o zasade działania prasy hydraulicznej. Przyjmij , że mniejszy tłok ma powierzchnie 0,2 m kwadratowego a większy - podnoszący samochód - ma powierzchnie 6 m kwadratowych. Jaka siła zrównowazy ciężar samochodu o masie 900 kg stojącego na dużym tłoku? jaka powinna być masa przedmiotu położonego na małym tłoku aby uzyskać równowage?

1

Odpowiedzi

2010-02-15T15:09:05+01:00
Dane:
s₁ = 0,2 m²
s₂ = 6 m²
Rozw.:
F₂ = m × g = 900 kg × 10 [m/s²] = 9000 N
Z prawa Pascala
F₁/s₁ = F₂/s₂
F₂×s₁ = F₁×s₂
F₁ = F₂×s₁/s₂ = 9000 N × 0,2 m² / 6 m² = 300 N
F₁ = m × g
m = F₁ /g = 300N /10 [m/s²] = 30 kg