Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T18:20:10+01:00
W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje powiatów. Powiaty ziemskie
są to powiaty skupiające od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin, natomiast powiaty grodzkie są to miasta na prawach powiatu (gmina o statusie miasta, wykonująca zadania powiatu).

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/powiaty_gminy/co_to_jest_powiat.htm
5 4 5
2010-02-14T18:21:12+01:00
Powiat grodzki -to gmina miejska, której zostały udzielone, na jej terytorium, kompetencje spełniane przez administrację powiatową. W skrócie można powiedzieć, że powiat grodzki na swoim terenie spełnia funkcje administracyjne takie jak powiat ziemski. Powiaty grodzkie zaliczamy do administracji gminnej, W Polsce powiatami grodzkimi są dawne stolice województw.

Powiat ziemski - obejmuje swoim zasięgiem znacznie większe terytorium niż gmina, zawsze jest to teren kilku lub nawet kilkunastu gmin. Samorząd powiatowy na swoim terenie spełnia funkcje administracyjne nie zarezerwowane dla innych podmiotów. Na czele powiatu stoi starosta wybierany przez radę powiatu, który jest organem wykonawczym.

Trzeba tu zaznaczyć, że samorząd powiatowy nie stanowi organu nadrzędnego ani kontrolnego nad dzielnością samorządu gminnego, nie może też wkraczać w sferę samodzielności samorządu gminnego. Samorząd gminny i powiatowy to dwie niezależne od siebie jednostki.

3 2 3