Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T23:26:07+01:00
Otton III chciał stworzyć cesarstwo uniwersalne do którego miały należeć 4 państwa: Włochy, Francja, Niemcy i Słowiańszczyzna. Państwa te posiadałyby własnych królów, wobec których cesarz wystepowałby w roli mediatora. Jednak nie udało mu się zjednoczyć całej Europy łacińskiej. Jego cesarstwo składało się tylko z 3 organizmów politycznych: Królestwa Niemieckiego, Królestwa Italii i Lotaryngi. Natomiast Henryk II był zwolennikiem poglądu, że godność cesarska ma służyć interesom feudałów niemieckich, dlatego odnowił Królestwo Franków pod Saskim Berłem.
10 3 10